Sveiki atvykę į Vilniaus rajono mokyklų metodinės tarybos svetainę!"Įtraukiojo ugdymo link. Nauji iššūkiai - naujos galimybės"

2023 m. balandžio 14 d. vyks Vilniaus rajono švietimo įstaigų metodinė - praktinė konferencija "Įtraukiojo ugdymo link. Nauji iššūkiai - naujos galimybės".

Konferencijos dalyvių ir pranešėjų registracija vyksta iki 2023 m. balandžio 7 d. užpildant elektroninę registracijos formą https://forms.gle/A2P81LBdw1Dz45R3

 

Pateikiame konferencijos nuostatus.

Download
Konferencijos nuostatai
įsak konferencijos nuostatai.pdf
Adobe Acrobat Document 873.5 KB

Atnaujintos bendrosios programos

 

 

Aktuali informacija apie atnaujintą ugdymo turinį yra projekto svetainėje www.mokykla2030.lt

Kompetencijų raidos aprašą bei visų dalykų atnaujintas programas galima rasti švietimo portale www.emokykla.lt

Detalią informaciją apie atnaujintų bendrųjų programų įsigaliojimą rasite įsakymuose dėl bendrųjų programų patvirtinimo:

 


Dalijamės naudingomis nuorodomis, kviečiame dalintis su mokyklų bendruomenėmis.

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato metodinį-mokomąjį filmą, kuriame dalinamasi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gerąja patirtimi pastebėta išorinio vertinimo metu.

Filmas, kurio trukmė yra apie 1 val. 30 min., sukurtas, remiantis 10 ugdomųjų veiklų (pamokų, neformalaus švietimo veiklų), mokinių, mokytojų, gimnazijos vadovų interviu medžiaga. Vertingi yra filmo ekspertės, Vytauto Didžiojo universiteto docentės, dr. Viktorijos Sičiūnienės pastebėjimai, vertinamieji komentarai.

Filmo kūrėjai kėlė sau uždavinį – ieškoti atsakymų į klausimus: „Kokia yra Gera mokykla?“, „Kaip (su)kurti Gerą mokyklą?“… Filmas bus įdomus ir naudingas tiek pedagoginės bendruomenės atstovams, tiek plačiajai visuomenei, keliančiai sau panašius klausimus. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros bendrų pastangų dėka išleistas naujas metodinis leidinys „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prisidėjo prie šio leidinio atsiradimo: teikė pastabas, svarstė, kėlė kritinius klausimus. Bendradarbiaujant šių institucijų specialistams rasti bendri sutarimai siekiant sėkmingo vaikų ugdymosi.

Kviečiame mokyklas, švietimo institucijas, švietimo bendruomenę pagal galimybes gilintis į šį leidinį, kuris jau yra atspausdintas ir pasieks mokyklas. 

Taip pat visiems švietimo pagalbos institucijų darbuotojams rekomenduojame išnaudoti galimybę naudotis IQES online sistemos biblioteka, kurioje rasite daug vertingos medžiagos,

www.iqesonline.lt skyrelis Biblioteka.

Kviečiame naudotis bendruoju prisijungimu.

Naudotojo vardas: iqeslt 

 

Slaptažodis: iqeslt


Download
Vilniaus r. metodinių būrelių suvestinė/ ataskaita
Metodine-taryba2018-Ipusmetis.pdf
Adobe Acrobat Document 281.0 KB

„Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“

2016 m. lapkriočio 3 d. UPC vyko metodinė diena savivaldybių komandoms, sudarytoms iš metodinio būrelio pirmininko/deleguoto atstovo, švietimo skyriaus, švietimo centro ar švietimo pagalbos tarnybos specialistų. Metodinės dienos tema: „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?

Vilniaus rajoną atstovavo Jolanta Bučelienė, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos matematikos mokytoja ir Ana Pavilovič-Jančis, Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos specialioji pedagogė, biologijos mokytoja, Vilniaus r. Metodinės tarybos pirmininkė, kuri pristatė Vilniaus r. patirtį ir veiklas .  I renginio dalyje buvo išklausyti du pranešimai :

1)      „Nuolatinis mokymasis: ką gali žmogaus smegenys?“, dr. Gabija Toleikytė, paminėjo : „(...) - Mūsų smegenys nuolat kinta, tad tuo aspektu jas galime palyginti su raumenimis – kuriuos smegenų tinklus treniruojame, tie ir tampa stipresni. Jei daugumą laiko praleidžiate pykdami, jūsų smegenys tampa vis labiau ir labiau pritaikytos generuoti pyktį, jei mokomės vis kažką naujo (tarkim, užsienio kalbą, naują sporto šaką, skaitome knygas ar vykstame į darbą nauju keliu), smegenys tampa vis galingesniu mokymosi kompiuteriu. Siūlau pasirinkti vieną dalyką, ko jūs norite daugiau savo gyvenime, ir tikslingai dirbti to link. Jei norite žvalesnio proto – mokykitės, jei geresnės emocinės būsenos – praktikuokitės pastebėti gerus įvykius savo gyvenime: kaip išsitreniruosite savo smegenis, taip ir gyvensite (…)”. Daugiau apie Dr. Gabijos veiklą rasite čia http://www.delfi.lt/gyvenimas/karjera/zmogaus-smegenis-tyrinejanti-mokslininke-viskas-kas-mes-esame-yra-sutalpinta-musu-galvoje.d?id=72300246

2)       „Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos skaitymo iniciatyvos.“ Aldona Augustaitienė ir Inga Mitunevičiūtė. Ingos Mitunevičiūtės pranešimas bus artimojoje ateityje transliuojamas per Mokytojo TV http://mokytojotv.blogspot.lt

II dalyje dalyvai reflektavo regionų grupėse (Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos grupėse) kokios veiklos buvo suplanuotos ir atliktos savivaldybėje, metodiniuose būreliuose šiais mokslo metais stiprinant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus. Buvo aptartos ir pristatytos grupėms patirtys stiprinančios metodinę veiklą.


Geros mokyklos koncepcija

Gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

Download
Geros mokyklos koncepcija
GM_koncepcija_11-121.pdf
Adobe Acrobat Document 876.7 KB

 Straipsnis vertas dėmesio tiems, kurie nori skaityti aktualią kritišką informaciją apie švietimo sistemą.

šalitinis: http://www.gargzdai.lt/kas-darosi-lietuvos-mokyklose/

 

Kas darosi Lietuvos mokyklose?

 Taupymo mašina sutrynė į šipulius mokinio individualumą, saugumą, patogumą bei mokymo kokybę. Su išpūstomis klasėmis buvo „nuvainikuotas“ mokinys, mokytojas. Juk visiems norisi, jog mokyklos būtų orientuotos į mokinį

Paskutiniu metu verda nemažos diskusijos dėl mokytojų atlyginimų, streikų, mokinių skaičiaus klasėje, naujos mokytojų atestacijos. Visi esame kaip nors susiję su mokykla, nes patys buvome mokiniai, leidžiame savo atžalas į mokyklas arba tai daro mūsų artimieji, draugai ar kaimynai. Kiti tiesiogiai dirba švietimo ir mokslo sistemoje: moko, dėsto ar rašo vadovėlius. Labiausiai mokykla turėtų rūpėti mokinių tėveliams. Tai, kas šiuo metu vyksta, daroma ar planuojama daryti su mokyklomis ir mokiniais, kurie nuo jos neatskiriami, manau, yra visai nesusiję su mokslo kokybės gerinimu. Viskas jau seniai yra susiję tik su taupymu. Tai apie tai ir kalbėkite, švietimo strategijų kūrėjai.

 

Pamokoje – mažiau nei minutė

Klasės sujungtos iki trisdešimties mokinių ir daugiau. Paskaičiuokime, kiek per pamoką galima skirti dėmesio vienam mokiniui. Žinant šiek tiek pamokos struktūrą gaunasi mažiau nei minutė. Ką žmogus, darbininkas gali padaryti per minutę?

Garsus mokyklų kritikas Polis Goodmanan‘as teigė, jog mokyklose mokant vaikus daroma žala proporcinga mokinių skaičiui klasėje. Ne vienas žinome pavyzdžių, jog mokinio pažymiai gerėja su juo daugiau užsiimant. Todėl kyla klausimas, kodėl mokykla atsisako mokyti vaikus? Kodėl taip paplito papildomas mokymas, korepetitoriai?

Gamybos įmonė ar kita veikla užsiimanti įstaiga, turinti trisdešimt darbuotojų, jau vadinama vidutinio dydžio. Mokytojas, kuris atsistoja prieš tokį būrį mokinių, stovi prieš auditoriją. Mes turime suvokti, jog auditorijose sėdi studentai, kurie daugiau ar mažiau motyvuoti. Mokyklose mokiniai dar yra gyvenimo ir mokslo procese. Jie dar tik save atranda, mokosi mokytis, gyventi, neturi vieningos motyvacijos. Stiprios mokyklos, kurios vykdo dideles atrankas ir atsirenka vienodos motyvacijos ir pajėgumo vaikus, gali sau leisti didesnes klases. Tėvai kartais suvokia ir nori, jog mokykla ir mokytojai vykdytų (be mokslo) saugumo bei priežiūros funkcijas. Nori, jog jų vaikai būtų saugūs ir nuolatinėje neakivaizdžioje kontrolėje. Nori, jog mokytojai pažintų vaikus.

Bet dabar paskaičiuokime: šešios pamokos po trisdešimt mokinių. Dažnai sunku įsiminti visų pavardes. O ką kalbėti apie saugumą, kai mokiniai į mokyklą turi važiuoti keletą kilometrų iki mokyklos. Mokyklos naikinamos, jungiamos, tai, ką jos buvo sukaupusios, išdraskyta.

Talpykla ir taupykla

Didžiausias baubas mokiniams yra valstybiniai egzaminai ir nesuprantamiausias dalykas – valstybinių egzaminų vieta. Vykdomas slapuko žaidimas. Mokiniai keliauja į kitas mokyklas, kad ten laikytų egzaminus. Kodėl jie negali to daryti savo mokykloje? Ar čia papildomo streso įvarymas, ar šou elementas prieš egzaminą? Koks skirtumas, koks pastatas, svarbu egzamino užduočių paslapties užtikrinimas ir egzamino vykdymas.

Labai įdomi švietimo sistemos misija – ji dirba, kad turėtų darbo kiti. Papildomo ugdymo mokyklėlių, korepetitorių šiuo metu pridygo kaip grybų. Darželinukai po darželio, mokiniai po pamokų vežiojami į pamokėles. Juk už ką mokame, tą gauname darželyje, mokykloje. Norint išlaikyti egzaminus, reikia mokytis papildomai, ir gana daug. Manau, kad tėvai dažnai turėtų pagalvoti, kiek vaikas per pamoką galėjo išgirsti ir suprasti. Kiek mokinių per pamoką gali paklausti mokytojo, jei nesupranta? Jei paklaustų visi trisdešimt? Ar pamokos užteks visiems atsakyti? Mokykla tapo „talpykla“ ir „taupykla“. Tai vieta, kur tam tikrą laiką būna vaikas ir mokinys. Kai kurių vaikų ir mokinių mokymasis vyksta po mokyklos. Kiek sutaupo nuo vaikų mokykla, tiek reikia sumokėti privačiam ugdymui. Kiekvieną mėnesį tėvai tuos skaičius turėtų žinoti. Kuo mokykla daugiau taupo, tuo geriau verslui, Lietuvai?

Mokytojų perteklius dirbtinis

Vertėtų prisiminti ir apie socialinės atskirties skatinimą. Jei tėveliai gerai uždirba, jei jie pajėgūs mokėti už papildomas pamokas, tai vaikas jaučiasi labiau motyvuotas. Jis daugiau sužino, įdomiau leidžia laiką. Juk ką įdėsi, tą ir turėsi. Dabar susiduriame su masiniu nenoru mokytis. Juk yra tėvelių, negalinčių ar neturinčių laiko papildomai ugdyti savo atžalų. Kiek yra negalinčių tinkamai prižiūrėti savo vaikų. Pasižiūrėkime, kokiu grafiku dirba prekybos centrai, kitų sričių darbuotojai. Ten juk dirba darbuotojai, kurie taip pat yra tėveliai ir mamytės.

Švietimo ir mokslo ministrė ir ministerija mokytojų perteklių sieja su mokinių mažėjimu. Bet juk su mokinio krepšelio įvedimu atsirado išpūstos klasės, pasikeitė mokinių skaičius. Paradoksas tęsiasi. Iš dviejų klasių tapo viena. Mokytojui krūvis nesikeitė, tie kurie dirba dideliu krūviu, kad kažkiek užsidirbtų, pervargsta, kenčia darbo kokybė. Be darbo liko nemažai mokytojų. Štai jums ir perteklius. Jei mokytojas nebūtų priverstas dirbti 28–30 kontaktinių valandų per savaitę, kad padoriau užsidirbtų, o krūvis būtų 20–24 kontaktinės valandos ir mokama už visus mokytojo atliekamus darbus, tai atsirastų darbo vietų mokytojams, bet tai reikštų, kad mokytojų ne per daug, o trūksta. Taupymo mašina sutrynė į šipulius mokinio individualumą, saugumą, patogumą ir mokymo kokybę. Su išpūstomis klasėmis buvo „nuvainikuotas“ mokinys, mokytojas. Juk visiems norisi, kad mokyklos būtų orientuotos į mokinį.

Vietoj naujovių – kalimas

Klasės didelės, bet ar pasirūpinta papildomomis priemonėmis mokytojui? Ar jis visada disponuoja kuo nors daugiau nei lenta, kreida ir vadovėliu? Kur ugdymo priemonių įvairovė? Kasmet vykstančiose parodose matome papildomų priemonių naujoves. Ar jos yra mokyklose, ar mokytojai turi galimybę su jomis susipažinti, ar mūsų mokiniai jomis naudojasi? Dėl to kyla didelės abejonės.

Mokinių skaičius klasėse didelis, programos perkrautos, orientuotos į faktus ir skaičius. Todėl neįmanomas dėstomo dalyko kūrybinis pateikimas. Tuomet belieka skiepyti mokiniams tik paklusnumą ir kalimą. O kaip kitaip išmokyti 30 mokinių klasę? Kokios sąlygos, tokie ir metodai.

Tėveliai, nebūkite naivūs. Nustokite kalbėti apie mokytojo pašaukimą. Sunku suvokti, kas tai yra? Kai švietimo sistemos puoselėtojai neturi atsakymo, pradeda kalbėti apie mokytojo pašaukimą. Jie pradeda slėptis po šia sąvoka. Mokytojas yra darbuotojas. Jam turi būti sudarytos geros sąlygos dirbti. Jo darbas nėra lengvas, nėra gerai apmokamas ar gerai vertinamas. Dauguma mokytojų išsilavinę, sąmoningi ir nuostabūs žmonės. Tuo galima įsitikinti pasidomėjus mokyklinių olimpiadų, įvairių konkursų bei egzaminų rezultatais. Mokytojai dirba labai svarbų darbą. Jūs jiems patikite brangiausią turtą – savo vaikus bei jų ateitį.

Tobulinti patikėta funkcionieriams

Po dažnai skambančių tezių iš „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos“ tenka suvokti, jog mokytojai yra silpni, nesugebantys išsikelti sau tikslų ir jų siekti. Nesuvokiantys savo karjeros galimybių. Jiems reikia funkcionierių (profesinio tobulinimo konsultantų), kurie organizuos jų karjerą, kurie juos tikrins, vertins, už juos priims sprendimus, bet kas keisčiausia, tuos jų priimtus sprendimus įgyvendins mokytojai. Keistai elgiasi ir pačių mokyklų bendruomenės, norėdamos atrodyti šaunios, apsikrauna papildomais darbais, už kuriuos mokytojui niekas neatlygina, pamokų demonstravimais, konferencijomis, nereikalingais seminarais, kurie kartais turi labai abejotiną pridedamąją vertę ir tikrai netaupo švietimui skirtų lėšų.

Mokytojus pirmiausia vertina jų mokiniai ir jų tėveliai, nes jie renkasi mokyklas. Bet kaip galima vertinti žmogaus ateities viziją (keletui metų į priekį)? Mokytojo ateities vizija yra tik mokytojo reikalas. Apie savo planus su niekuo neprivalu dalintis. Karjera yra žmogaus pasirinkimas. Apie ką kalba įvairios koncepcijos? Tai toks didelis nusikalbėjimas. Tai visiškas mokytojo vardo, jo vaidmens pažeminimas. Tai visiškas Mokytojo „nuvainikavimas“. Mokytojas tampa „taškų suma“.

Mokytojo darbas turėtų būti įvertinamas pakankamai aiškiai. Tai – pamoka, racionaliai pasverta mokytojo įvairi veikla, telpanti į darbo dieną, o ne naktinius darbus, standartizuoti testai, egzaminų rezultatai. Kodėl dar turi būti kažkokie papildomi vertinimai? Atsiras ir nauji atestacijos nuostatai. Būtų įdomu sužinoti, kas yra „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenų“ autorius? Kiekvienas darbas turi autorystę. Būtų įdomu pamatyti, kaip profesinio tobulinimo konsultantai pasisodina mokytoją ir apsagstę įvairiais prietaisais, panašiais į melo detektorių, kvočia jo ateities planus arba taiko sankcijas jaunajam mokytojui.

„Metmenų“ kūrėjai tegul pailsi

Kai pradedama rengti tokias koncepcijas, kyla klausimas, ką mieli švietimo sistemos vadai padarė, kad mokiniams mokykla taptų antraisiais namais? Ką nuveikėte profesinio orientavimo srityje? (pažvelkite į profesijų sąrašą, sudaromą stojant į aukštąsias mokyklas. Ta sąrašo įvairovė parodo, jog žmogus visai apie save nieko nežino). Kodėl atsirado mokestis už mokslą? Kodėl mokymas neorientuotas į gyvenimą? Kur darželiai nuo vienerių metų? Kodėl perpildyti darželiai nuo dvejų metų? Kodėl mokiniai neturi motyvacijos mokytis? Kaip sumažinsite socialinę atskirtį? Kada mokyklos bus aprūpintos reikiamomis priemonėmis? Kada mažės mokinių skaičius klasėse? Kada supaprastės programos? Kiek valandų trunka būsimo pedagogo praktika? Nuo kada pradėsime reikalauti pašaukimo iš švietimo ministro?

Kada nusistovės ramybė, nebevyks jokios naujos reformos, nebesikeis programos, taps aiški ir paprasta egzaminų tvarka? Kada mokykloje įsivyraus tvarka ir ramybė?

Kada mokytojai visą savo energiją skirs darbui su mokiniais (geros darbo sąlygos, padorus atlyginimas) ir atsiras atsakomasis ryšys. Kada mokiniai suvoks savo pareigas ir įsipareigojimus. Kada tėveliai supras mokymo programas, egzaminų tvarką ir pradės aktyviau reikštis mokyklos bendruomenės gyvenime, reikalauti įstatymų kūrėjų, mokyklų steigėjų gerinti sąlygas darželiuose, mokyklose, palaikys švietimo bendruomenę, nes pedagogai ugdo jų brangiausią turtą – vaikus bei jų ateitį.

Ir dar – gerai pailsėję „metmenų“ kūrėjai atsiprašytų mokytojų. Ir tyliai save ramintų, jog nieko nedarymas kartais irgi yra darbas.

Vytautas BRAZAUSKAS

Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos mokytojas

 

Vilniaus r. Mokyklų metodinės tarybos seminaro akimirkos

 2016-04-27

Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje įvyko seminaras tema "Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje", kuriame dalyvavo ne tik Vilniaus r. Mokyklų metodinės tarybos nariai, bet ir mokytojai-dalykininkai. Džiugu, kad kartu su mumis seminare dalyvavo Jaroslav Suboč, Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyresn. specialistas.

Pasak mokytojo eksperto Vytauto Steponavičiaus šis seminaras įvyko jau 4 kartą ir kasmet sulaukia vis didesnio mokytojų būrio - besidominčių naujovėmis, norinčių pasisemti naujų idėjų, pasitvirtinti sau, kad žengia teisingu keliu, kuris užtikrina mokinių kokybišką mokymąsi.

Seminaro pirmoje dalyje turėjome galimybę išklausyti du pranešimus apie vertinimą ir įsivertinimą pamokoje bei mokymo(si) būdų įtaką įsivertinimui, kuriuos parengė gimnazijos mokytojai. Meilės Lukšienės gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė pristatydama savo gimnazijos mokytojus-pranešėjus pabrėžė šių mokytojų turimą patirtį bei dalijimąsi patirtimi su šalies mokytojais.

Po įvadinės dalies gimnazijos bendruomenė pakvietė mus į savotiškas kūrybines dirbtuves, kuriose galėjome stebėti pamokas, o po to dalyvauti jų aptarime, refleksijoje. Seminaro dalyviai įvardino tokius pamokų sėkmės kriterijus: klasių mikroklimatas, gerus mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, įvairių vertinimo ir įsivertinimo įrankių naudojimas, mokinių gebėjimas reflektuoti, analizuoti, argumentuoti, teikti pagalbą, gebėjimas naudotis įvairiais šaltiniais, pamokos siejimas su gyvenimu, pabrėžiant pritaikomumą.

Verta paminėti, kad stebėjome integruotas pamokas (žemiau rasite seminaro darbotvarkę) pvz. technologijų ir istorijos, anglų k. ir matematikos, kūno kultūros ir fizikos, matematikos ir lietuvių k. ir kt. Seminaro dalyviai stebėdami pamokas pabrėžė, kad mokiniai yra įpratę dirbti tokiu būdu, jiems tai yra įprasta kasdienė veikla.

Dėkojame Meilės Lukšienės gimnazijos mokytojams, o ypač mokiniams, kurie leido mums pasisemti patirties, pamatyti gyvai iš šalies tikrą, nesuvaidintą, kurioje labiau vyravo mokymasis o ne mokymas, pamoką.

Tariame ačiū direktorei Jūratei, kuri kartu su savo komanda pakvietė mus į praktinį seminarą. Tikimės tolesnio glaudaus bendradarbiavimo.

Mokyklų metodinės tarybos vardu Ana Pavilovič-Jančis

 

SEMINARO DARBOTVARKĖ

800-900  Dalyvių registracija
900-925   „Vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Dovilė Banienė
925-955  „Mokymo(si) būdų įtaka įsivertinimui“
 Matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius
1000-1045  Atviros pamokos:
Integruota technologijų ir istorijos pamoka IG klasėje
Technologijų vyresnioji mokytoja Alicija Volodkevič ir istorijos vyresnioji mokytoja Jurgita Dervinienė
Integruota anglų kalbos ir matematikos pamoka IIG klasėje
Anglų kalbos mokytoja Ana Taraškevič ir matematikos mokytojas Andrius Berniukevičius
Integruota pasaulio pažinimo ir matematikos pamoka 3 klasėje
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Asta Andrikonienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Rasa Makarevičienė
Integruota kūno kultūros ir fizikos pamoka IIIG klasėje
Kūno kultūros mokytojas metodininkas Saulius Barevičius ir fizikos mokytojas Artūras Masevičius
1045-1100       Kavos pertrauka
1105-1150       Atviros pamokos:
Integruota anglų kalbos ir istorijos pamoka  IIG klasėje
Anglų kalbos vyresnioji  mokytoja Dovilė Banienė ir istorijos vyresnioji mokytoja Jurgita Dervinienė
Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka 4 klasėje
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Salvija Karčiauskienė ir matematikos mokytojas Andrius Guzėjus
Integruota kūno kultūros ir šokio pamoka 2 klasėje
Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Gintaras Taučius ir šokio mokytojas Vilius Ščerbickas
1155-1230 Stebėtų pamokų aptarimas
1230-1300 Seminaro refleksija